nginx怎么隐藏版本信息 - 日记屋
nginx怎么隐藏版本信息
发布时间:

一个最基础的优化防护

1、我们日常自定义安装nginx后,通过访问不存在的页面回的404页面可以看见nginx的版本信息和服务器。

图片.png

2、那其实这个版本信息可以隐藏的,下面具体介绍一下:

        一、经过解压的文件里 目录如下: /root/nginx-1.14.2/src/core ——有个文件叫 nginx.h

                                                                                           很清楚的可以看见版本的具体信息和服务器类型

图片.png

        二、通过修改这个文件隐藏版本信息                                    ( 修改后)

图片.png

        三、效果如下:图片.png

3、至此结束。


本周热门